نحوه انجام عملیات سفارش

ابتدا مشتری محصولات خود را انتخاب میکند و عملیات پرداخت را انجام میدهد. پس از تایید پرداخت توسط بانک پیامکی برای صاحب فروشگاه ارسال میشود که در آن پیامک لینک سبد خرید مشتری نیز وجود دارد. صاحب فروشگاه میتواند از طریق لینک وارد سبد خرید شود و محصولات مورد نظر را برای مشتری ارسال کند(هزینه پیک به عهده مشتری است و هنگام تحویل پرداخت میگردد). کمتر از 24 ساعت پس از اینکه مشتری سفارش را دریافت کرد مبلغ واریزی به حساب فروشگاه پرداخت میگردد. این تمام کاری است که برای انجام و تکمیل سفارش انجام میشود.

تایید سفارش چگونه است؟

هنگامی که مشتری پرداخت را انجام میدهد سبد خرید مشتری وارد بخش خریدهای قبلی میشود. آنجا دو دکمه برای تایید تحویل و اعلام عدم تحویل وجود دارد که مشتری میتواند با کلیک بر روی هرکدام از آنها ما را در جریان تحویل سفارش خود بگزارد. درصورتی که مشتری دکمه عدم تحویل را بزند هشداری برای ما می آید تا ما متوجه شویم که سفارش هنوز به دست شما نرسیده است و اگر دکمه تایید رسیدن سفارش را بزنید سبد خرید تایید میشود. درصورتی که مشتری بر روی هیچکدام از دکمه ها کلیک نکند سایت شب بعد از انجام خرید سبد خرید را تایید میکند.